Van hệ thống gas

Van Italy 4kg/h (cấp 2)

600.000đ = 1 cái

550.000đ > 2 cái

Van Italy 4kg/h (cấp 2)

700.000đ = 1 cái

650.000đ > 2 cái

Van Italy 12kg/h (cấp 1)

770.000đ = 1 cái

720.000đ > 2 cái

Van Italy 25kg/h (cấp 1)

880.000đ = 1 cái

830.000đ > 2 cái

Van Italy 12kg/h (cấp 1)

980.000đ = 1 cái

930.000đ > 2 cái

Van Italy 60kg/h (cấp 1)

000.000đ = 1 cái

000.000đ > 3 cái

Van Italy 80kg/h (cấp 1)

000.000đ = 1 cái

000.000đ > 3 cái

Van Italy 100kg/h (cấp 1)

000.000đ = 1 cái

000.000đ > 3 cái

Van Italy 120kg/h (cấp 1)

000.000đ = 1 cái

000.000đ > 3 cái