Van điều áp

Giao nội thành Nha Trang phí vận chuyển 20.000đ/lần.

Van Namilux Na-340S

90.000 = 1 cái

86.000 > 9 cái

83.000 > 19 cái

80.000 > 29 cái

Van Namilux Na-377S

120.000 = 1 cái

116.000 > 9 cái

113.000 > 19 cái

110.000 > 29 cái

Van Namilux Na-377S/1

120.000 = 1 cái

116.000 > 9 cái

113.000 > 19 cái

110.000 > 29 cái

Van Namilux Na-345S

130.000 = 1 cái

126.000 > 9 cái

123.000 > 19 cái

120.000 > 29 cái

Van Katsura VKL2

180.000 = 1 cái

176.000 > 9 cái

173.000 > 19 cái

170.000 > 29 cái

Van Namilux Na-377S

190.000 = 1 cái

186.000 > 9 cái

183.000 > 19 cái

180.000 > 29 cái

Van Namilux Na-377S

250.000 = 1 cái

246.000 > 9 cái

243.000 > 19 cái

240.000 > 29 cái

Van khè Sawana

140.000 = 1 cái

136.000 > 9 cái

133.000 > 19 cái

130.000 > 29 cái

Van khè Na-537SH

170.000 = 1 cái

166.000 > 9 cái

163.000 > 19 cái

160.000 > 29 cái

Van Italy 4kg/h (cấp 2)

600.000đ = 1 cái

550.000đ > 2 cái

Van Italy 4kg/h (cấp 2)

700.000đ = 1 cái

650.000đ > 2 cái

Van Italy 12kg/h (cấp 1)

770.000đ = 1 cái

720.000đ > 2 cái

Van Italy 25kg/h (cấp 1)

880.000đ = 1 cái

830.000đ > 2 cái


Van Italy 12kg/h (cấp 1)

980.000đ = 1 cái

930.000đ > 2 cái

Van Italy 60kg/h (cấp 1)

000.000đ = 1 cái

000.000đ > 3 cái

Van Italy 80kg/h (cấp 1)

000.000đ = 1 cái

000.000đ > 3 cái

Van Italy 100kg/h (cấp 1)

000.000đ = 1 cái

000.000đ > 3 cái

Van Italy 120kg/h (cấp 1)

000.000đ = 1 cái

000.000đ > 3 cái