Kiềng bếp

Giao nội thành Nha Trang phí vận chuyển 20.000đ/lần.

Kiềng 5 chấu thấp

50.000 = 1 cái

Kiềng 4 chấu cao

50.000 = 1 cái

Kiềng cỏ 5 chấu

50.000 = 1 cái

Kiềng cỏ 6 chấu

50.000 = 1 cái

Kiềng Rinnai RV-150

50.000 = 1 cái

Kiềng Rinnai RV-360, RV-370

50.000 = 1 cái

Kiềng Rinnai RV-375, RV-377

50.000 = 1 cái

Kiềng Rinnai RV-460, RV-577

50.000 = 1 cái

Kiềng Rinnai RV-770

50.000 = 1 cái

Kiềng Rinnai RV-860, RV-870

50.000 = 1 cái

Kiềng Rinnai RV-960, RV-970

50.000 = 1 cái

Vành chắn gió

60.000 = 1 cái

Vành chắn gió 4 chấu

60.000 = 1 cái

Vành chắn gió 5 chấu

60.000 = 1 cái

Vành chắn gió 6 chấu

60.000 = 1 cái

Vành chắn gió

30.000 = 1 cái