Chảo chống dính

Giao nội thành Nha Trang phí vận chuyển 20.000đ/lần.

Chảo chống dính 14cm

39.000đ = 1 cái

34.000đ >3 cái

31.000đ > 9cái

Chảo chống dính 16cm

41.000đ = 1 cái

36.000đ >3 cái

33.000đ > 9cái

Chảo chống dính 18cm

48.000đ = 1 cái

43.000đ >3 cái

40.000đ > 9cái

Chảo chống dính 20cm

50.000đ = 1 cái

45.000đ >3 cái

42.000đ > 9cái

Chảo chống dính 22cm

62.000đ = 1 cái

57.000đ >3 cái

44.000đ > 9cái

Chảo chống dính 24cm

56.000đ = 1 cái

51.000đ >3 cái

48.000đ > 9cái

Chảo chống dính 26cm

61.000đ = 1 cái

56.000đ >3 cái

53.000đ > 9cái

Chảo chống dính 28cm

71.000đ = 1 cái

66.000đ >3 cái

63.000đ > 9cái

Chảo chống dính 30cm

81.000đ = 1 cái

76.000đ >3 cái

73.000đ > 9cái

Chảo chống dính 32cm

93.000đ = 1 cái

88.000đ >3 cái

85.000đ > 9cái

Chảo c dính 2 quai 20cm

59.000đ = 1 cái

57.000đ >3 cái

36.000đ > 9cái

Chảo c dính 2 quai 22cm

59.000đ = 1 cái

57.000đ >3 cái

38.000đ > 9cái

Chảo c dính 2 quai 24cm

59.000đ = 1 cái

57.000đ >3 cái

42.000đ > 9cái

Chảo c dính 2 quai 26cm

59.000đ = 1 cái

57.000đ >3 cái

48.000đ > 9cái

Chảo c dính 2 quai 28cm

59.000đ = 1 cái

57.000đ >3 cái

50.000đ > 9cái

Chảo c dính 2 quai 30cm

71.000đ = 1 cái

66.000đ >3 cái

63.000đ > 9cái

Chảo c dính 2 quai 32cm

75.000đ = 1 cái

70.000đ >3 cái

67.000đ > 9cái

Chảo c dính 2 quai 34cm

80.000đ = 1 cái

75.000đ >3 cái

72.000đ > 9cái

Chảo c dính 2 quai 36cm

87.000đ = 1 cái

82.000đ >3 cái

79.000đ > 9cái

Chảo c dính 2 quai 38cm

97.000đ = 1 cái

92.000đ >3 cái

89.000đ > 9cái

Chảo c dính 2 quai 40cm

110.000đ = 1 cái

105.000đ >3 cái

102.000đ > 9cái

Chảo c dính 2 quai 42cm

133.000đ = 1 cái

128.000đ >3 cái

125.000đ > 9cái

Chảo c dính 2 quai 44cm

138.000đ = 1 cái

133.000đ >3 cái

130.000đ > 9cái